Checklist

Deze checklist bestrijkt de meest voorkomende benodigde documenten en gegevens die nodig zijn voor
het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting en eventuele bijbehorende toeslagen.Bekijk de checklist rustig op uw gemak voor het behalen van eem optimaal fiscaal resultaat.

Indien er onderwerpen zijn die niet in deze checklist zijn opgenomen,
maar die voor u wel van belang kunnen zijn dan verzoeken wij u deze aan ons door te geven. 

Mochten er uwerzijds nog vragen of opmerkingen zijn in verband met aftrekbaarheid dan zouden wij dat gaarne vernemen.
Wij bekijken of de kosten tot aftrekbare kosten behoren.

Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens
Geldig legitimatiebewijs (van u en uw eventuele partner)
Belangrijke data: samenwonen, huwelijk, scheiden, overlijden
Geboortedatum en BSN (thuiswonende minderjarige) kinderen
Machtigingscode (Digi-D / Belastingconsulent)
1
Persoonlijke gegevens
Belastingdienst
Belastingdienst
Aangifteformulier, Aangiftebrief
Kopie ontvangen/betaalde voorlopig teruggaaf
(van u en uw eventuele partner)
Kopie ontvangen/betaalde zorgtoeslag
Kopie ontvangen/betaalde huurtoeslag
Kopie ontvangen/betaalde kindgebonden budget
Kopie ontvangen/betaalde kinderopvangtoeslag

Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen
Kopie van uw aangifte en aanslagen over het voorgaande jaar
2
Belastingdienst
Werk, uitkering & overige inkomsten
Werk, uitkering & overige inkomsten
Arbeid, uitkering en/of pensioen:
Jaaropgave(n)

Arbeid, uitkering en/of pensioen BUITENLAND :
Jaaropgave(n)

Overige Inkomsten
De ontvangen inkomsten uit overige werkzaamheden
De betaalde kosten uit overige werkzaamheden

Woon-werkverkeerd (openbaar vervoer)
Openbaarvervoerverklaring
Fietsverklaring van uw werkgever
Aantal dagen per week en de reisperiode en de reisafstand
De reiskosten die u van de werkgever ontving

3
Werk, uitkering & overige inkomsten
Alimentatie
Alimentatie
De ontvangen inkomsten / betaalde bedragen aan uw ex-partner
NAW-gegevens en sofinummer van degene aan wie is betaald/ van wie is ontvangen
4
Alimentatie
Eigen woning
Eigen woning
Jaaropgave van de hypotheek
(hypotheekrente en hypotheekschuld)
Ingangsdatum van uw hypotheek
Betaalde erfpacht
WOZ-waarde van uw woning
Overzicht rijksbijdrage
Notarisafrekening
(bij zowel aankoop en verkoop beide afrekeningen)
gemaakte kosten ter verkrijging van een hypotheek;
taxatie,notaris, afsluitkosten, advieskosten, bemiddelingskosten,
en kosten van Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
5
Eigen woning
Huurwoning
Huurwoning
Huurspecificatie
6
Huurwoning
Vermogen
Vermogen (indien meer € 50.000,00 per persoon)
Bezittingen
Jaaropgave van giro-,bank- en spaarrekeningen
met saldo van 01 januari en 31 december
ook van kinderen tot 18 jaar
Waarde tweede en volgende huis
Waarde vakantiewoning
(INDIEN VAN TOEPASSING OOK VAN HET BUITENLAND)
Overzicht van al uw bankrekeningen
(INDIEN VAN TOEPASSING OOK VAN HET BUITENLAND)

Kapitaalverzekeringen

Jaaropgave kapitaalverzekering|
Jaaropgave waarde van uw aandelen
Jaaropgave betaalde lijfrente premies pensioen (Kopie polis en Factor A over van uw pensioenfonds/verzekeraar)

7
Vermogen
Schulden
Schulden
(indien meer dan drempel € 3.100,00)
Leningen en/of kredieten
Jaaropgave van de hoogte van uw schuld
met saldo van 01 januari en 31 december
(giro-, bank, postorderbedrijf, autolening, huurkoop, creditcard, bedrijfskaarten, enz)
Overzicht van al uw (overige) schulden
8
Schulden
Zorgkosten
Zorgkosten
Kosten voor geneeskundig- en heelkundig hulp (huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut)
Kosten voor niet vergoede medicijnen op doktersvoorschrift
Kosten voor bepaalde hulpmiddelen
bijvoorbeeld steunzolen, gehoorapparaat, kunstgebit en prothesen, rolstoel, traplift, onderhoud, reparatie voor deze hulpmiddelen
(onder bepaalde voorwaarden)

Kosten voor vervoer i.v.m. landgurige ziekte,
zoals reiskosten naar huisarts of ziekenhuis
Kosten voor dieet op doktersvoorschrift
Kosten extra kleding en beddengoed
Kosten voor ziekenbezoek
(onder bepaalde voorwaarden)

Weekendbezoek gehandicapte kinderen ouder dan 21 jaar
Aantal dagen dat de kinderen thuis waren
v Gereden kilometers om het kind te halen en te brengen
9
Zorgkosten
Studiekosten
Studiekosten
Alle kosten gemaakt voor studie of opleiding voor een beroep,
ook die van uw partner
Reiskosten mogen niet opgegeven worden!
10
Studiekosten
Giften
Giften
Alleen aantoonbaar betaalde bedragen aan ANBI
Algemene Nut Beoogende Instellingen
11
Giften
Wij zullen uiterste zorg besteden aan een goede en zo voordelig mogelijk opstelling van uw aangifte.
Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens van u nodig.
Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor onjuiste en/of niet ingeleverde informatie.
× Whatsapp